Wegens vakantie is het kantoor tot 20 augustus gesloten. Alleen voor dringende aangelegenheden kunt u contact opnemen met mr. J.P. Quist van het kantoor Wolf Legal te Vlissingen, telefoon 06 – 13 30 69 71‬.

Met ingang van 1 januari 2018 is voor cliënten de mogelijkheid vervallen om op digitale dossiers in te loggen. Dat is het gevolg van een overstap naar aan ander dossiersysteem.

Op 30 juni wees de Hoge Raad het zogenaamde Hairstyle-arrest. Het bevat belangrijke criteria voor de toekenning van een billijke vergoeding naast een transitievergoeding. Het arrest lijkt van grote betekenis te zijn voor de rechtspraktijk. De zaak betrof een arbeidsgeschil tussen een kapsalon en een ex-werkneemster (kapster). In verband met onderling gesteggel over het opnemen…

Althans, dat oordeelde de kantonrechter in Rotterdam in een uitspraak van 21 juli 2017. Het betreft een opmerkelijke uitspraak omdat de werkgever aan het langste eind trok ondanks dat hij niet kon aantonen dat de werknemer de aanzegging had ontvangen. De aanzeggingsplicht Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Hiervoor hoeft dus geen rechtshandeling…