Althans, dat oordeelde de kantonrechter in Rotterdam in een uitspraak van 21 juli 2017. Het betreft een opmerkelijke uitspraak omdat de werkgever aan het langste eind trok ondanks dat hij niet kon aantonen dat de werknemer de aanzegging had ontvangen. De aanzeggingsplicht Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Hiervoor hoeft dus geen rechtshandeling…

De rechtbank in Roermond heeft op 21 juni 2017 een interessante uitspraak gedaan over de juridische gevolgen die een derde-beslagene kunnen treffen als hij niet of niet tijdig zijn verklaringsplicht nakomt. Een derdenbeslag is een beslag onder een derde op een goed van de schuldenaar (van de beslaglegger). In de meeste gevallen is de derde…