1
Werkwijze
De werkwijze is dienstverlenend en doeltreffend. Onnodige tijdsbesteding en kosten worden vermeden. Geen intern heen-en-weergeschuif van dossiers, uw zaak wordt behandeld door één advocaat. Daardoor wordt efficiënter gewerkt en vallen de kosten lager uit.

 

Intake

De behandeling van elke zaak vangt aan met een intakegesprek op het kantoor in Vlissingen of, indien u dat wenst, bij u thuis of op uw kantoor. Bent u al cliënt, dan kan de intake in veel gevallen ook telefonisch.
Tijdens de intake wordt de beschikbare informatie over uw zaak uitgewisseld en maakt u afspraken over de werkzaamheden en de kosten. De afspraken worden vervolgens in een opdrachtbevestiging vastgelegd.

 

2
Tarieven
Van Arkel Advocatuur hanteert passende tarieven, afgestemd op de aard, de complexiteit en het (financiële) belang van de zaak. Reiskosten en reguliere kantoorkosten worden niet doorberekend. In bepaalde zaken kan een vaste prijs worden afgesproken. Daarmee heeft u vooraf zekerheid over de omvang van de kosten.

 

Rechtsbijstandverzekering

Mr. Van Arkel heeft ruime ervaring met de behandeling van zaken voor bedrijven en particulieren met een rechtsbijstandverzekering bij o.a. Achmea, Interpolis, Arag, Das Nederland en SRK. Meestal is het mogelijk om de kosten van rechtsbijstand rechtstreeks aan de verzekeraar te declareren. U hoeft dan zelf dus niets meer te regelen.

 

Vrije advocaatkeuze

Zodra u genoodzaakt bent om een gerechtelijke procedure te voeren (als eisende of verwerende partij) hebt u als verzekerde altijd het recht van vrije advocaatkeuze. Uw verzekeraar is dan verplicht de kosten van de advocaat die u uitkiest aan u te vergoeden. U hoeft dan dus geen genoegen te nemen met een eigen jurist van de verzekeringsmaatschappij. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u hier klikken.

 

Toevoeging (pro deo)

In bepaalde gevallen is het mogelijk om rechtsbijstand te verkrijgen op basis van een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand). Deze wordt aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Klik hier voor meer informatie.

Komt u vanwege uw inkomen of vermogen net niet in aanmerking voor een toevoeging, dan wordt u een passend tarief aangeboden.

3
Kortom

 

• gespecialiseerd

• persoonlijk

• betrokken

• bereikbaar

• duidelijke communicatie

• een doeltreffende werkwijze

• scherpe, transparante tarieven

 

Voor meer informatie kunt u uiteraard altijd vrijblijvend contact opnemen.

RECHTSGEBIEDEN

Bouwrecht

Appartementsrecht

Burenrecht

Huurrecht

Verbintenissenrecht

Contractenrecht

Arbeidsrecht

Vennootschapsrecht