De rechtbank in Roermond heeft op 21 juni 2017 een interessante uitspraak gedaan over de juridische gevolgen die een derde-beslagene kunnen treffen als hij niet of niet tijdig zijn verklaringsplicht nakomt. Een derdenbeslag is een beslag onder een derde op een goed van de schuldenaar (van de beslaglegger). In de meeste gevallen is de derde…