In een uitspraak van 22 juni 2017 heeft het hof in Den Bosch bepaald, dat niet voldoen aan re-integratie door een werknemer in beginsel niet meer dan een loonsanctie tot gevolg kan hebben. Het hof onderbouwt dit oordeel met verwijzing naar de Memories van Toelichting bij de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de Wet…