In een uitspraak van 22 juni 2017 heeft het hof in Den Bosch bepaald, dat niet voldoen aan re-integratie door een werknemer in beginsel niet meer dan een loonsanctie tot gevolg kan hebben. Het hof onderbouwt dit oordeel met verwijzing naar de Memories van Toelichting bij de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de Wet…

De Hoge Raad heeft op 23 december 2016 een arrest gewezen dat van belang is voor de wijze waarop in ontslagzaken wordt geprocedeerd. In 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd. De bedoeling van de wet was om de ontslagprocedure eenvoudiger te maken, maar dat is niet gelukt. De nieuwe procedure is zelfs…